Uttalande från styrelsen / Comment by the board
2017.04.30

CinemAfrica vill av hänsyn till våra medlemmar och vår publik ge en kortfattad kommentar till en nyligen publicerad artikel i Feministiskt Perpektiv.
Artikeln refererar till en incident som hände och hanterades under 2013. Anklagelser riktades mot CinemAfrica av Cecilia Gärding genom juridiskt ombud. CinemAfrica anlitade eget ombud och tillbakavisade anklagelserna om idéstöld och upphovsrättsligt intrång. Cecilia Gärdings jurister lämnade inga bevis och ärendet avslutades då inga rättsliga åtgärder vidtogs av hennes ombud.
Victoria Kawesa har tidigare varit anställd vid CinemAfrica men har sedan hon slutade våren 2014 inte haft några uppdrag för oss.
Vi respekterar Cecilia Gärding och Victoria Kawesa för deras insatser för afrosvenskar men den situation som nu uppkommit har redan juridiskt granskats och avslutats. Det är därför beklagligt att CinemAfricas namn förts in i diskussionen och det är av denna orsak vi valt att uttala oss.

CinemAfrica vill också tydliggöra att vår styrelse agerar och tar gemensamma beslut.

CinemAfrica fortsätter vårt viktiga arbete med att lyfta fram afrosvenskar, belysa utmaningarna med att vara afrosvensk i Sverige idag, men framförallt med vårt viktiga arbete med att lyfta fram afrikansk film som ett verktyg för att uppdatera bilden av Afrika i Sverige.


CinemAfrica wants to give a brief statement to a recently published article in Feminist Perspective to our members and our audience.
The article refers to a situation that occurred and was handled in 2013. Complaints were directed against CinemAfrica from Cecilia Gärding’s legal representative of copyright infringement. CinemAfrica has taken their own legal advice and rejected the accusation. As the legal representative provided no evidence and took no further action, the board considered the case closed.

Victoria Kawesa has previously been employed at CinemAfrica but since she ended in spring 2014 she has not had any assignments for us.
We respect Cecilia Gärding and Victoria Kawesa for their individual efforts for the afro swedish community- but the situation that has now arisen has already been legally reviewed and rejected. It is therefore regrettable that CinemAfrica’s name has been included in the discussion and for this reason we have chosen to give this formal statement
CinemAfrica also wants to clarify that our board do not take decisions individually but as a board.
Cinemafrica’s important future is to highlight African films as an inspiration and tool for updating and affirming the positive image of Africa, the African Diaspora and The Afro swedish community in Sweden.
Cinemafrica board 2017