CinemAfrica / cinemafrica 20 år

20th ANNIVERSARY FESTIVAL

FEB 26 - Mar 4 2018

cinemafrica 20 år

– En tillbakablick

CinemAfrica 20 år – En tillbakablick
Starten av CinemAfrica
1998 arrangerade CinemAfrica sin första festival med filmer från den afrikanska kontinenten
under veckan 4-10 maj inom ramen för Stockholm – Europas Kulturhuvudstad’98.
Nu 2018 firar CinemAfrica sitt 20-årsjubileum med ännu en vecka med film från Afrika och den
afrikanska diasporan. Det har under årens lopp blivit otroligt många festivaler, mindre festivaler
och filmvisningar i samarbete med många biografer, kulturorganisationer och föreningar.
Redan 1995 fanns idén till CinemAfrica hos Maria Cederquist under FESPACO, den stora
filmfestivalen i Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou. Våren 1996 gjorde Svenska Institutet en
svensk filmvecka i Ouagadougou. Möjlighet till kulturutbyte uppstod med afrikansk film och
kultur i Sverige.
Västafrikansk filmfestival startade som projekt i november 1996 med 20 personer i en
arbetsgrupp med representanter från vänskapsföreningarna för Burkina Faso, Senegal och Mali,
Afrikansk film i Uppsala, Burkinas Vänner i Stockholm, kulturföreningen Diggante, Franska
Reformerta Kyrkan, FilmCentrum, Folkets Bio och Västafrika-institutet. Oktober 1997 fick
festivalen slutligen namnet CinemAfrica.
1998 ägde CinemAfricas första arrangemang rum, Afrikanska film och kulturfestivalen med nio
filmer på 30 visningar på Zita och i Hallunda, Rinkeby och Skarpnäck och på en griot-kväll hos
Franska Reformerta Kyrkan. Dessutom gjordes 15 dockteaterföreställningar och
musikframträdanden av gruppen OYO från Burkina Faso i Stockholm med omnejd, bl a på
Marionetteatern.

Förening bildades 1998 med viktigt syfte
Under utvärderingsmöten efter 1998-festivalen diskuterades en fortsättning, dvs CinemAfrica år
2000. Föreningen CinemAfrica bildades. Den 2 december 1998 samlades 22 personer varav
nästan alla blev aktiva i arbetet inför festivalen 2000. Föreningen CinemAfrica fick sina stadgar,
verksamhetsplan, medlemsavgift samt styrelse på nio personer.
Föreningens stadgar har alltid haft samma syfte som i den senaste versionen lyder: ”Föreningen
har som syfte att presentera afrikansk kvalitetsfilm för en publik i Sverige vid filmfestivaler och
enstaka visningar, samt att uppmuntra visningar av afrikansk film på bl.a. biografer, skolor,
bibliotek och i TV. Filmerna ska visas för att underhålla, sprida kunskap om förhållanden i
afrikanska länder och i diasporan och för att påverka och stärka människors ställningstagande
mot rasism och främlingsfientlighet. Utgångspunkt för föreningens filmval är afrikanska
filmfestivaler och andra festivaler, där afrikansk film visas.”

Fortsättning inom CinemAfrica från 2002
Föreningens medlemmar fick stor betydelse för festivalarbetet eftersom alla aktiva i föreningen
jobbade ideellt med planeringsarbetet för festivalerna. I början blev det festivaler vartannat år.
Men eftersom efterfrågan var stor även under mellanåren visades filmer vid mindre evenemang.
2003 blev det en särskild festival med filmer från länder på Afrikas Horn. Först 2005 kunde
CinemAfrica ha helårsanställd personal och från 2009 genomfördes festivalerna varje år.
Filmer för skolvisningar har alltid varit viktiga för att nå den yngre publiken. Och för att kunna
åstadkomma en geografisk spridning av filmerna genomfördes projekt med samarbetspartners i
Göteborg, Malmö och Örebro för visningar på flera orter i Sverige.

Projektet CinemAfrica/FESPACO 2009
År 2009 genomförde CinemAfrica projektet ”Nätverksbyggande och kunskapsutbyte mellan
västafrikansk och svensk filmindustri”. Projektet initierades av CinemAfrica tillsammans med
FESPACO, Burkina Faso med stöd av Svenska Institutet inom ramen för Creative Force.
Representanter från filmbranschen i Sverige fick möta filmbranschen i Västafrika under
FESPACOs filmfestival 2009 med syfte att initiera långsiktiga samarbetsprojekt rörande
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, festivalsamarbete, utbildning, filmproduktion, distribution mm.
Deltagande organisationer var Göteborg International Film Festival, Svenska Filminstitutet,
Dramatiska Institutet, Folkets Bio, Filmcentrum, Tempo Dokumentärfestival samt Stocktown;
inalles 14 personer. Resultatet har blivit ett fortsatt utbyte med afrikanska samarbetspartners
genom visning av afrikanska filmer på flera festivaler och biografer i Sverige, produktion av
dokumentärer genom den statliga filmskolan i Ouagadougou samt dokumentärserier om
populärkultur i Afrika.

CinemAfrica på Turné 2011
Under perioden augusti 2012 till augusti 2013 genomfördes CinemAfrica på Turné med stöd från
Postkodslotteriets Kulturstiftelse som möjliggjorde anställning av projektmedarbetare. Syftet var
att genom film, samtal och debatt ge en aktuell bild av vad som sker i de afrikanska länderna både
socialt, kulturellt och politiskt. I flera orter i Sverige visades 14 filmer som kombinerades i olika
paket för vuxna respektive barn och ungdomar.
Resultatet blev drygt 25 visningar i samarbete med festivaler, filmdagar och seminarier utspridda i
landet. Visningar gjordes i samarbete med t ex Ådalens Afrikadagar, Bygdegårdarnas filmdagar i
Svenljunga, Höstlovs skolbio i Norrköping, Lilla Filmfestivalen i Handen, Utrikespolitiska
föreningen i Lund och i Uppsala, under den Internationella Kvinnodagen i Malmö med Africa
Flash samt i Uppsala med InterFem, på Folkets Bio i Umeå, på Filmfestival i Hagalund, på
Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, samt vid evenemang i Göteborg och Lund mm.
Dessutom blev det några Stockholmsvisningar med ABF på Bio Rio, med Afrosvenskarnas
Riksförbund i Stockholm, med Anti-Rasistiska Filmdagar, och på Tensta Konsthall.
Det var en möjlighet för CinemAfrica att nå ut till nya samarbetspartners och att visa film på nya
orter i Sverige. Att använda sig av film som ett redskap för förändringsarbete är viktigt. Film är
ett kulturuttryck som många har en relation till. Tillsammans med samtal och workshops är det
ett effektivt sätt att nå ett flerkulturellt film-Sverige.

Arbete inom filmurvalsgruppen
Att välja film är både spännande och tröttsamt. Det är upplyftande att besöka andra
filmfestivaler, springa från biograf till biograf, se filmer, träffa filmskapare och distributörer, ta del
av många tankar och inte minst välja filmer som kan vara aktuella för CinemAfricas filmfestival.
Det tröttsamma är tråkiga, intetsägande filmer som ses via länkar på dator under hemmakvällar
och helger. De kan vara som sömnpiller, men plötsligt dyker det upp en film som är spännande,
rolig och viktig med dramaturgiskt, tekniskt och visuellt budskap. Då vill man göra den filmen till
sin egen hjärtefråga. Dessa stunder gör vårt engagemang så mycket lättare. Sen gäller det att visa
för de andra i filmurvalsgruppen att just den här filmen är värdig att visas för vår publik.
Filmkriterierna för de filmer som CinemAfrica visar är ju desamma som gäller för en kvalitetsfilm
såsom Harry Schein en gång beskrev ”att det som bland annat utmärker en kvalitetsfilm är att
den innehåller förnyande element, sådant vi inte sett tidigare, att den är angelägen på flera nivåer,
att den innehåller en psykologisk eller andlig insikt och att den är gjord på ett konstnärligt sätt på
alla nivåer”. Ett krav till som CinemAfrica ställer är förstås att regissören är afrikan eller kommer
från den afrikanska diasporan.
Kvaliteten i afrikanska filmer har blivit så mycket bättre sedan CinemAfrica startade 1998. Det är
lättare att hitta bra filmer nu eftersom fler filmer produceras. Men det innebär att det är större
konkurrens mellan de olika filmfestivalerna för att visa de bästa filmerna och för att bjuda in de
hetaste regissörerna. CinemAfrica har lyckats med detta uppdrag. Festivalen har växt från år till
år, publik-, film- och kvalitetsmässigt. Nu vill vi att afrikansk film ska inta även de etablerade
biograferna, att afrikansk film ska vara lika attraktiv som t ex fransk film. Låt oss visa vad
afrikansk film går för.

CinemAfrica idag 2018
Under de senaste åren har CinemAfrica genomgått en ganska drastisk förändring som speglar
samhällets utveckling i stort. Vi har därmed fått möjligheten att formulera nya mål, möta nya
utmaningar, täcka in andra frågor och välkomna nya publikgrupper.
En viktig del av denna förändring är att styrelse, programgrupp, kansli, volontärer och publik idag
uppvisar större representation av svenskar med afrikanskt ursprung än någonsin förr.
Filmprogrammet har breddats till att oftare även inkludera verk från filmskapare i den afrikanska
diasporan, i Europa, Karibien och USA. Vi ser också med stor glädje och stolthet en gryende
filmproduktion av afrosvenska filmare.
Under styrelseordföranden Josette Bushell-Mingos ledning har föreningen också tydligare lyft
fram aktivism. Det handlar om att med filmen och kulturen som verktyg motverka rasism och
erbjuda motbilder till stereotyper om Afrika och afrikaner. Även frågor som rör social rättvisa,
jämställdhet och HBTQ-personers rättigheter har under denna tid fått en allt större plattform
genom diskussioner, seminarier, filmvisningar och workshops.
Resultatet är att en ung, diversifierad och engagerad publik har hittat till våra evenemang och
börjat odla sin kärlek till den afrikanska filmen och historieberättandet.
Givetvis står vi fast vid vår huvuduppgift att för en svensk publik visa de bästa filmerna från den
afrikanska kontinenten och diasporan.

De som medverkat till denna 20-års tillbakablick är
Anna Lindström, aktiv inom CinemAfricas styrelse, filmgrupp och arkivgrupp 1996-2018
Katarina af Klintberg, aktiv inom CinemAfricas styrelse, filmgrupp och arkivgrupp 2004-2018
Nabil Belkacem, aktiv inom CinemAfricas styrelse och filmurvalsgrupp 1998-2015
Michael Barrett, aktiv inom CinemAfricas styrelse 2012-2018
———————————————————————————————————–