CinemAfrica / Shorts and Videos / Black Boys Don’t Cry

Black Boys Don’t Cry

Black Boys Don’t Cry av spoken word artisten IGGYLDN, beskrivs som ett verk som utformats för att dekonstruera idealen för svart maskulinitet och manlighet.

Black Boys Don’t Cry innehåller spoken word, video och foto, och talar om utmaningar som unga svarta män står inför i dagens samhälle. Främst riktar den sig mot manliga ideal och vill tala om svaghet och sårbarhet, och om svårigheter att komma förbi ilska.

Den tar sig an lögnen om att svarta män inte gråter, och talar om att vara saker man inte anses vara och även de man anses vara, om att få vara mänsklig. Till detta filmas en antal unga svarta män som rör sig med ömhet och får synas som känslosamma.