Fatherhood

Fatherhood är en kortfilm som undersöker intimitet svarta män emellan, i synnerhet förhållandet mellan far och son som sällan skildras. Fatherhood berättar en del av det känslomässiga komplexiteten som män kan ha gentemot sina fäder- allt från barndomen till tonåren och slutligen som vuxna. Berättelsen visar just de känslomässiga problemen som kan uppstå i dessa relationer och hur de spelar roll i formandet av en ung mans psyke och hur det påverkar synen på sin egen och sin fars maskulinitet. Som en konsekvens av bristen på manliga förebilder råder det ilska och bitterhet hos många män. Fatherhood tar itu med dessa känslor genom att fokusera på vad som förenar relationen mellan far och son.

Filmen utmanar de normer som råder kring maskulinitet och syftar till att förändra och ge förlåtelse för förflutna synder på ett vackert och ömt sätt.