CinemAfrica / VR / Let This Be A Warning

Let This Be A Warning

Ett sällskap av afrikaner har lämnat jorden för att skapa en koloni på en avlägsen planet. De svarar med oro över ankomsten av en objuden gäst. Let This Be A Warning är ett svar på tanken på om ”svarta världar”, och hur tillgängliga de alltid har varit för utomstående parter både i fiktion och verklighet. I denna värld är den tillgången inte given. Regissören Jim Chuchu är en bildkonstnär, filmskapare och musiker från Nairobi, Kenya.

Han är också medgrundare och kreativ direktör på NEST, ett kreativt konstutrymme i Nairobi.