CinemAfrica / Shorts and Videos / Life after life

Life after life

Life After Life är en film av Christian Nyampeta med konstnären Bisan Hussam Abu Eisheh i huvudrollen. Filmen tar avstamp i Ousmane Sembènes Guelwaar från 1992, där en man begravs i fel grav. Lite som en uppföljare börjar Life After Life när huvudpersonen vaknar upp i fel himmel och måste luska ut hur han ska ta sig ut därifrån. Han talar med kropplösa röster och ställer alla frågor han kan om platsen, om tillståndet för platsen och vilka regler som finns där, hur det fungerar, vilka saker som finns där. Det mesta blir lite absurt.

Finns det wifi i himlen, har ni Rihannas senaste album?

Hur vet jag att jag har hamnat rätt?

Kan något vara här alls? Vilka mer är här?

Är han här, hon då, hoppas inte den är här.

Gör ni statyer i himlen?

Life After Life är också ett intertextuellt verk vars referenser anges i slutet.

*Filmen visas tillsammans med filmen Life After Life