CinemAfrica / Shorts and Videos / The words I do not have yet

The words I do not have yet

Phoebe Boswell är en visuell konstnär som använder traditionell och digital teknik för att skapa ritningar, animationer och installationer.Hennes kortfilm The Words I Do Not Have Yet öppnar med citatet, ”till alla kvinnor i historien som har använt sina kroppar i protest när de inte fått använda sina röster, och till alla kvinnor som uthärdar, gör motstånd och kräver att bli hörda.” Boswell inkluderar kvinnor i alla former och färger i sitt verk. Hon leder med frågan, ”Vilka är orden jag inte har än?” och undrar vidare vad för språk vi anammar och vad det gör med oss.

The Words I Do Not Have Yet är ett verk som blandar körsång med animation och nedskrivna frågor och en voice over som frågar och funderar, som når slutsatser kring kvinnors tillstånd i världen. Det är också ett närmande till de kvinnor som gått före genom en typ av plagg Boswell fått ärva, en kanga. Verket är vackert utfört och utan tvekan en hyllning till kvinnor.

*Filmen visas tillsammans med filmen Mama Colonel and And Nothing Happened