Förflyttning från Afrika till Sverige

ZITA 1 | 28 FEB | 16.00

Panelsamtal efter Kortfilmspaket 1

Köp biljetter här

Det inkluderar: Francis, Pondering, Gay Enough och Joy, It’s Nina

Följ med på ett samtal mellan Amnesty International och regissörerna Ahmed Abdullahi och Hawa Sanneh. Panelen tar upp frågor om påtvingad migration och migrerade arbetare från afrikanska kontinenten till Sverige. Vi undersöker de strukturella orsakerna till sådana flyttningar och hur den faktiska situationen ser ut för de många flyktingar som kommer till Skandinavien för att få bättre möjligheter.