tim2

Vi visar Timbuktu ikväll på Järva Filmfestival!

Ikväll har ni chansen att se årets viktigaste Afrikanska film, Timbuktu, på stor skärm i det fria! I samarbete med The Global Village visar vi filmen som en del av Järva filmfestival.

Plats: Spånga IP, Spånga/Tensta
Tid: Torsdag 6 augusti 20:00
Fri entré! 

Timbuktu, som utspelar sig under Ansar Dines ockupation av norra Mali 2012-2013, beskriver på ett mångfacetterat och poetiskt sätt vardagen och extrema situationer under en diktatur som blir allt mer pressad och osammanhållen. Både ett andligt, finlemmat drama och en god dos riktigt svart galghumor gör filmen till ett smart, modernt mästerverk.

Läs mer om visningen på The Global Villages Facebooksida!

11103039_10153417459542580_3849699051664905456_o

CinemAfrica söker ny projektledare för finanser och administration

CinemAfrica är en ideell förening som arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten i Sverige. CinemAfrica Filmfestival i Stockholm startade 1998 och är idag Nordens största festival för afrikansk kvalitetsfilm.

CinemAfrica söker nu en erfaren administratör för att leda arbetet med finansiell och ekonomisk styrning för föreningen.

Arbetsbeskrivning

Den huvudsakliga uppgiften för den här tjänsten kommer vara att ansvara för bokföring, finasiellt ledarskap, personal och kontrosadministration på kansliet för föreningen CinemAfrica, under överseende av föreningens styrelse.

I tjänsten ingår att säkerställa integriteteten hos alla avtal som sluts av kansliet, hantera inköpsprocesser och upprätthålla föreningens intressen. En anställde ska hjälpa övriga på kansliet att arbeta med administrativa och finansiella processer, för att säkerställa att föreningen följer alla relevanta regelverk. Den anställde ska också agera finansiell kontaktperson med våra olika finansiärer och samarbetsparners.

Detta är en helt ny roll – den anställde förväntas själv utveckla och implementera nuvarande och nya arbetssätt. Den anställde förväntas kunna sammanställa alla relevanta metoder i samarbete och samklang med övriga organisationen. Rollen finns för att kunna genomföra föreningens kontinerliga verksamhet och festivaler.

Specifika uppgifter

Redovisning och finanser
 • Säkerställa att alla relevanta regelverk, praktiker och avtal följs, både CinemAfricas interna och de som våra finansiärer kräver.
 • Redovisning och bokföring av våra transaktioner med verifikationer.
 • Säkerställa väl fungerande likviditet och bankkontostyrning.
 • Genomföra utbetalningar i enighet med finansiella styrdokument och godkända utbetalningsnivåer.
 • Genomföra utbetalning av löner och sociala avgifter i samarbete med CinemAricas externa finansiärer.
 • Övergripande ansvar för alla föreningens utgifter, från inköp till fakturabetalning.
 • Arbeta med personalens utgifter.
 • Ta fram månatliga, periodiska och interna rapporter med budget och utgifter till styrelsen.
 • Regelbundna genomgångar av betalkort och bankkonton.
 • Genomföra månads- och årsslutsprocesser, till exempel genomgångar, momsåterbetalning, inventarielistor, mm.
 • Ansvar för inköp i enighet med CinemAfricas inköpspolicy.
 • Hjälpa programgruppen och samanställa budgetar för olika evenemang.
 • Vara delaktig i ansökningarbetet för finansiärer, inklusive att leta efter nya inkomstkällor.
Kansli och administration
 • Övergripande ansvar för verksamhet och administration.
 • Organisera och förbereda möten för styrelsen och programgruppen.
 • Upprätthålla lokala IT-lösningar för att säkerställa att alla infrastrukturbehov möts, inklusive fungerande utrustning, rutinskötsel och säkerhetslösningar inklusive antivirus och backup.
 • Upprätthålla arkiv för finans och administration – bokföring, ingående och utgående post, inköp, kalenderansvar.
 • Utföra andra uppgifter utifrån styrelsens direktiv.
 • Upprätthålla medlemsdatabasen, epostlistor och ansvara för utskick.
 • Arbeta för att öka medlemsantalet med olika slags information och evenmang.
Festival, evenemang, filmvisningar
 • Stöd vid festivalarrangemang, andra evenemang och filmvisningar:
  • Bokning av filmvisningar, seminarier och lokaler
  • Rapportering till styrelsen
  • Marknadsföring, press och media
  • Informationstexter, webbsida, trycksaker, sociala medier, nyhetsbrev
  • Arbete med sponsorer och samarbeten, inklusive att hitta nya och upprätthålla existerande
  • Arbte med annonsörer i vårt programblad
 • Gäster:
  • Ansvar för att hålla kontakt med och hjälpa boendesituationen för festivalgäster.
  • Stöd för gästerna med schemaläggning, press, samtal mm.

Tjänsten är en sex månader lång projektanställning med en tjänstgöringsgradgrad på 50%. Därefter kan tjänsten komma att förnyas och tjänstgöringsgraden komma att ökas beroende på hur nya projektmedel kan säkras. Tillträde sker snarast möjligt. Tjänsten är för närvarande placerad på CinemAfricas kontor i Hornstull.

För mer information kontakta: Emily Joof (070-0655524) eller Nabil Belkacem (076-1241010)

Skicka din ansökan och CV till jobb@cinemafrica.se senast den 31 augusti 2015. Rekrytering sker kontinuerligt.

Sök gärna också det andra uppdraget vi har utlagt just nu!

11087725_10153419978882580_5177289570660678539_o

CinemAfrica söker en projektledare för festival- och filmevent

CinemAfrica är en ideell förening som arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten i Sverige. Vi visar spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer gjorda av filmskapare med afrikanskt ursprung och fungerar som en plattform och forum för afrikansk film i Sverige. Vi arbetar för att öka utbudet av afrikansk film på biografer, festivaler, tv, samt för ökad distribution på dvd. Genom att visa film från Afrika arbetar vi för att komplettera det svenska kulturutbudet och uppdatera bilden av Afrika samt lyfta upp frågor kring bland annat representation.

CinemAfrica Filmfestival i Stockholm startade 1998 och är idag Nordens största festival för afrikansk kvalitetsfilm. Till festivalen bjuder vi in aktuella filmskapare och debattörer för att medverka i seminarier och samtal kring de filmer vi visar.

CinemAfrica söker nu en driven och erfaren projektledare som kan utveckla festivalen och föreningens arbete med andra filmevent och samarbetsprojekt.

Roll, ansvarsområden och arbetsuppgifter

Din huvuduppgift är att planera, organisera och genomföra filmfestivalen och andra filmevent under året. Du kommer att ha det övergripande ansvaret gällande festivalens innehåll och genomförande. En central del i arbetet är också att ta fram en medieplan och genomföra marknadsföring för festivalen och för andra filmevent – inklusive trycksaker, sociala medier, nyhetsbrev och hemsida – samt hålla i presskontakter under arrangemangen. Du har också ansvar för att planera och koordinera gästernas deltagande under våra arrangemang.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med en nytillträdd projektledare med ansvar för administration och ekonomi. Till ditt stöd finns volontärer (under festivalen) samt en programgrupp med stor erfarenhet av föreningen, afrikansk film och programmering. En central del i arbetet är samarbete med alla inblandade parter. Du kommer också ansvara för genomförandet av andra aktiviteter från verksamhetsplanen som du tillsammans med styrelsen tar fram inför varje verksamhetsår. För detta förväntas du ta fram visioner och innovativa idéer gällande till exempel innehåll och samarbeten för festivalen och övriga arrangemang. Du förväntas också ha kontinuerlig uppsikt över trender, filmer och händelser i Afrika, i diasporan och i samhällsdebatten.

Du deltar på styrelsemöten och programgruppens möten och är tillsammans med den andra projektledaren föredragande på dem. Ditt ansvar gentemot styrelsen är att presentera planering, innehåll och upplägg av festivalen och CinemAfricas andra arrangemang.

Du kommer att fungera som stöd för den andra projektledaren i arbetet med att finna mer permanenta samarbetspartners och sponsorer samt annonsörer i vår programtidning. Du förväntas också i de mindre eventintensiva perioderna ge betydande stöd gällande ansökningar och rapporteringar. Förutom festivalen bedriver vi omfattande skolverksamhet med filmutlåning. Verksamheten drivs av en skolbioassistent men du kan tillsammans med den andra projektledaren komma att vara i någon mån ge stöd till detta arbete vid särskilt intensiva perioder.

Du kommer vara ansvarig för att upprätthålla kontakten med medlemmarna och skicka ut regelbundna nyhetsbrev med information om verksamheten. CinemAfrica samarbetar med många olika aktörer i Sverige och utomlands och du är tillsammans med den andra projektledaren ansvarig för att bibehålla goda relationer och utveckla nya samarbeten. I detta ingår att representera CinemAfrica på festivaler i Sverige och utomlands. Visst kvällsarbete kan förekomma i samband med arrangemang och styrelse/programgruppsmöten.

Kvalifikationer

Gällande arbetserfarenhet ska du

 • ha betydande erfarenhet av att producera större kulturfestivaler/arrangemang
 • kan visa på erfarenhet av att planera och hålla tiderna i en produktionsprocess
 • ha erfarenhet av att marknadsföra och är bekväm med att vara ett ansikte utåt
 • ha erfarenhet av att skriva eller ta emot ansökningar och rapporteringar från offentliga och privata stiftelser och organisationer
 • kunna visa på att tidigare ha fungerat bra i gruppsamarbeten

Gällande kunskap och engagemang ska du

 • ha ett stort engagemang och kunskap inom CinemAfricas kärnfrågor samt insikt om situationen för personer med afrikansk bakgrund i dagens Sverige
 • ha ett genuint intresse för kulturen och politiken på den afrikanska kontinenten
 • ha mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift
 • ha viss kunskap om film

Gällande personliga egenskaper och förmågor vill vi att du

 • har god förmåga att planera och strukturera arbete samt att kunna prioritera arbetsuppgifter
 • har god social förmåga och att kan hantera även svåra diskussioner
 • är kreativ och driven
 • är öppen för att lära av andra
 • har vana av att arbeta under press periodvis
 • uppskattar att samarbeta

Det är starkt meriterande om du också

 • har erfarenhet av att arbeta med film samt kunskap om film från Afrika
 • har ett betydande nätverk inom organisationer, institut och myndigheter kopplade till kultur, film och CinemAfricas kärnfrågor
 • har erfarenhet av att göra budget och arbeta med ekonomisk uppföljning
 • har vana av att arbeta mot en styrelse
 • utöver engelska talar och skriver franska, arabiska eller portugisiska
 • förstår språk som talas på den afrikanska kontinenten

Tjänsten är en sex månader lång projektanställning med en tjänstgöringsgradgrad på 100%. Därefter kan tjänsten komma att förnyas beroende på hur nya projektmedel kan säkras. Tillträde sker snarast möjligt. Tjänsten är för närvarande placerad på CinemAfricas kontor i Hornstull.

För mer information kontakta: Emily Joof (070-0655524) eller Nabil Belkacem (076-1241010)

Skicka din ansökan och CV till jobb@cinemafrica.se senast den 31 Augusti 2015. Rekrytering sker kontinuerligt.

Sök också gärna det andra uppdraget vi har utlagt just nu!

2014-09-22-StoriesofOurLivesimage

CinemAfrica önskar glad sommar

CinemAfrica har haft en händelserik och evenemangsfull vår med många intressanta program, spännande filmer och viktiga samtal. Nu tar vi en liten paus men återkommer i augusti med än så länge hemligt arrangemang, för att sen köra på med en höst med nya spännande aktiviteter. Inte alla är offentliga ännu, men den 12 september rivstartar vi med en storskalig visning av den kenyanska filmen Stories of Our Lives, kanske årets enskilt allra bästa film från Afrika och en värd att brytas ut som specialevenemang. Både regissören och projektledaren kommer vara på plats.

Filmen är en serie små enskilda vinjetter och korta berättelser om HBTQ-personer i Kenya – men inte alls berättat utifrån som så många historier om HBTQ-personer i Afrika har haft en tendens att vara. Tvärt om är den egna communityn, den egna gruppen som har finansierat, skrivit och filmat berättelserna – och egentligen för sig själva också, för att skildra sina egna berättelser inom gruppen, inte för att åka på filmfestivaler med. Bakom ligger ett enormt bakgrundsarbete med att samla in berättelser från hela landet, och resultatet är spektakulärt bra – inte bara i att det är så relevant, välskrivet och välregisserat, utan också med fantastiska skådespelarinsatser och ett bedövande vackert filmfoto på nära nog nollbudget.

Mer information om evenemanget kommer under sommaren.

3292583_2048_1152

CinemAfricas årsmöte 2015: Intervju med nya styrelsemedlemmen Lamin Daniel Jadama

Söndagen den 31 maj hade CinemAfrica sitt årsmöte på vårt kontor i FilmCentrum vid Bergsunds Strand. 20 medlemmar deltog på mötet och diskuterade CinemAfrica och föreningens historia och framtid, nu när vi närmar oss 20 år som förening.

Susanne Broman Kjulsten, vår före detta kassör, har hjälpt till mycket i arbetet med årsredovisningen för 2014 och berättade om resultatet och hur vi ska gå vidare. Johan Palme från kansliet berättade om 2014 års verksamhet.

En ny styrelse valdes också av årsmötet. Styrelsen i maj 2015 består av ordförande Josette Bushell-Mingo, kassör Emily Joof Campbell, och ledamöterna Nabil Belkacem, Michael Law Barrett, Maureen Hoppers, Karin Elfving och nyinvalde Lamin Daniel Jadama. Det innebär att vi tyvärr måste ta farväl från Raymond Peroti och Sara Mahlet Mpumwire som i och med detta slutar i styrelsen. Stort tack till Raymond och Sara för allt ert arbete med CinemAfrica!

Stort tack också till mötets ordförande Madeleine Bergh, mötets sekreterare Anna Lindström och valberedningen bestående av Justine Balagade, Viveca Motsieloa och Elisabete Cátia Suzana.

Vi tog en snabb pratstund med den nya styrelsemedlemmen Lamin Daniel Jadama, som berättade lite om sin bakgrund och sitt engegemang.

Hur känns det att vara med och arbeta med CinemAfrica?

Det är verkligen jätteroligt! Jag brinner för Afrikansk film och musik och är väl bekant med CinemAfrica sen långt tillbaka – det är fantastiskt kul att få vara del av verksamheten till slut.

Vad skulle du vilja göra som styrelsemedlem i CinemAfrica?

Först vill jag bara se inifrån hur allting fungerar – jag tycker att det som görs redan går åt helt rätt håll, och jag vill fortsätta med det. Jag vill vara med och ta fram unga och etablerade filmare från kontinenten, och ge filmerna den plattform i Sverige de förtjänar.

Kan du berätta lite om dig själv? Vad har du för bakgrund?
Yeelen_0

Yeelen (1987)

Jag har egentligen en bakgrund i musiken, som sen gick över i att jag arbetade som producent och programledare på Sveriges Radio och med en del TV-produktioner. För ett par år sen började jag prata med Göra Olsson och Tobias Jansson på filmbolaget Story om att vilja presentera modern musik från Afrika, vilket resulterade i TV-serien Fonko som jag gjorde tillsammans med Lars Lovén. Just nu håller vi på att slutföra en filmversion av Fonko, och jag håller samtidigt på med lite andra projekt som ligger i loopen.

Och till slut, vilken är din favoritfilm från Afrika?

Souleiman Cissés Yeelen. Min pappa hade den på VHS när jag var liten och det var nog den som satte igång mitt intresse för berättelser från Afrika som inte var överrepresenterade direkt då, på slutet av åttiotalet och början av nittiotalet.

c431d60d-33ee-460d-a91e-9a388b54ef58

Missa inte CinemAfricas årsmöte på Söndag!

Efter en intensiv vår går vi vidare mot en helt ny uppsättning program under hösten. CinemAfricas spännande förnyelsearbete fortgår, och vi arbetar mot att göra 2015 till ett av våra mest spännande år någonsin.

Men först ska vi blicka tillbaka till 2014 – och framåt mot framtiden. På söndag, 31 maj, håller vi vårt årliga årsmöte, där ni som medlemmar kan komma och höra om verksamhetsåret 2014, välja nya styrelseledamöter och tycka till om styrelsens och kansliets arbete. Det är också ett perfekt tillfälle att engagera er i verksamheten! Alla medlemmar ska ha fått en kallelse till mötet tidigare i maj.

Tid: Söndagen den 31 maj, 16.00-19.00
Plats: CinemAfricas kontor, Bergsunds Strand 39, Stockholm
T-bana: Hornstull

Alla är välkomna! Alla ordinarie medlemmar och guldmedlemmar har rösträtt på mötet, men även övriga intresserade har rätt att närvara. Vi bjuder på fika och enklare mat och dryck.

10865924_10153417459902580_490778816989477893_o

Sista-minutentips, mitt under CinemAfrica: Diaspora!

Igår hade vi en helt underbar invigning på vårens fjärde evenemang, och kanske det största: CinemAfrica: Diaspora. Det är en hel helg med bara de allra bästa filmerna från den afrikanska diasporan, som kopplar samman den afrikanska kontinenten med inte minst Europa och Nordamerika. Vi tror att en sån här festival är rätt unik inte bara för Sverige, utan i hela världen, så nu gäller det att passa på att fånga den, mitt i språnget! Som tur var finns det massor med fantastiska filmer kvar att se idag och imorgon. Vi har redan tipsat om några av våra favoriter under festivalen, men vi tänker att bra filmtips kan man inte få nog av, så här kommer fyra till.

Vill ni förresten läsa lite akademiskt tyngre tips för festivalen? Vår verksamhetssamordnare Johan Palme har skrivit en artikel i webbtidningen Kultwatch som berättar mer kring hur vi tänkt med festivalen och filmerna.

Fyra fantastiska filmtips till!

HOMELAND – Den succéartade invigningskomedin!

Invigningsfilmen igår gjorde stor succé, och vi visar den en gång till i stora salongen så att alla har möjlighet att fånga den. För en gångs skull – och utan att tumma på tunga frågor som sjukdom, båtmigration, nationsgränsernas sociala uppdelningar eller maktfullkomliga byråkrater! – så är det en fruktansvärt rolig komedi det rör sig om. Hela salongen vek sig i skratt, och alla kunde enas om att det var en film som var lika lättsam som vass, lika delar allvar och dråplig humor.

Visas söndag, 16:00 i Zita 1

HOMELAND - Still 5

BOUND: AFRICANS VS AFRICAN AMERICANS – Vår gäst på plats för storslaget samtal

Ni kanske hörde om den på Kulturnytt i morse – filmen Bound: Africans vs African Americans är nog festivalens mest omtalade, med regissören på plats och planer för ett storslaget publiksamtal. Det är evenemangets stora diskussionstillfälle – läs mer om specialevenemanget kring Bound. Det kommer bli stort med stora frågor om historia, gemenskap och identitet, och ni är alla välkomna att lyssna eller delta.

Visas lördag 15:45 i Zita 1, och söndag 16:15 i Zita 2

IMG_2094

JAG HAR DIN RYGG och BLAND-BRÖDER – Två spännande svenska kortfilmer!

Årets kortfilmer borde ni inte heller missa! I samband med visingarna av Gone Too Far! och May Allah Bless France visar vi ny, bra, Afrosvensk kortfilm, i form av den introspektiva, halvdokumentära Bland-Bröder av Samori Tovatt, och den obönhörligt sammanspiralande Jordbro-berättelsen Jag Har Din Rygg av Sebastian Lagerkvist och David Nzinga. Båda är fascinerande filmer på helt olika sätt och ni har alla möjlighet att få träffa de unga filmarna vid visningarna under helgen.

Visas Lördag 21:15, Zita 1 och Söndag 18:15, Zita 2 (Jag Har Din Rygg) och Lördag 17:00 Zita 2 (Bland-Bröder)


HOMELAND - Still 4

Vinn biljetter till invigningen av CinemAfrica: Diaspora!

På Fredag börjar CinemAfrica: Diaspora, vårens största evenemang inom CinemAfrica 2015! För att fira det håller vi en tävling där du kan vinna en av fem biljetter till den annars slutsålda invigningen. Det bjuds på mingel, musik, tal och visning av den fantastiska filmen Homeland.

För att vinna svara på följande fråga:

Vilket land är regissören till Homeland, Mohamed Hamidi, född i?

Skicka svaret till sabina@cinemafrica.se. Första fem rätta svaret vinner varsin biljett till invigningen!

sweden-correction2_cut

CinemAfrica presenterar Sverigepremiären av Head Gone!

Afrikas största filmindustri, den nigerianska som också kallas Nollywood, är en av de mest spännande utvecklingarna i afrikansk film just nu. Med en enorm produktionstakt, en helt egen estetik och en marknadsföring som använder nya spännande plattformar för att nå ut med sin film är denna mångmiljardindustri på många sätt Afrikas framtid när det gäller film.

Nu har vi för första gången möjlighet att presentera en Nollywoodfilm gjord av en svensk: Artisten och regissören Dare Fasasi, sedan 2002 med sin bas i Sverige, har regisserat hyllade debuten Head Gone, med massor av det som gör Nollywood unikt och några av Nigerias allra största stjärnor i rollerna.

Vi kommer vara med och arrangera den stora sverigepremiären av Head Gone, som en del av en stor galakväll med några av filmens mest spännande artister – inte minst Nigerias kanske största musikstjärna, 2Face Idibia, en av världens starkaste liveakter. Mycket mer information kommer inom kort.

Plats: Filadelfilakyrkan Rörstrand, Rörstrandsgatan 5
Tid: Fredag 1 maj, 18:30
Biljetter: Släpps inom kort

fievres

Tre filmtips till CinemAfrica: Diaspora

Nu är det bara en dryg vecka kvar till vårens största festivalhelg, CinemAfrica: Diaspora! Vi tänker att det är ett perfekt läge att tipsa om några av de mest intressanta och engagerande filmerna under festivalhelgen.

Nytt för i år är – förutom att festivalen pågår hela året – att vi har avskaffat festivalpasset. Det innebär att alla filmvisningar utom invigningen bara kostar 90 kronor, inga extra kort behövs, oberoende om du går och ser en film eller alla åtta under helgen. Välkommen till oss och se det allra bästa ur Diasporan!

(Vi har också fått frågan vad exakt ”Diaspora” betyder. Den afrikanska diasporan är spridningen av människor som har en etnisk gemenskap med Afrika – utanför kontinenten själv. Vi visar alltså den här gången den allra vassaste filmen från afro-europeiska och afrikanskfödda amerikanska filmare, och hoppas kunna övertyga er om att den är minst lika intressant och sevärd som den från kontinenten. Det är inte för inte diasporan även i officiella sammanhang kallas ”Afrikas sjätte region”…)

Tre underbara filmtips

FEVERS – Vann precis Afrikas mest prestigefyllda festivalpris!

Det första tipset är Fevers av Hicham Ayouch (se stora bilden också!) som för bara någon vecka sen vann Guldhingsten på FESPACO-festivalen, det allra mest prestigefyllda filmpris som finns på den afrikanska kontenten. Det är inte svårt att förstå varför – det är sällan vi har visat en film som är så poetisk och vacker, och som skapar ofantligt speciell estetik av de mest brutalistiska betongförorterna. För alla er som tror att ”diasporafilm” handlar om realistiska uppväxtskildringar i förortsmiljö är här en helt annan slags, mycket mer magisk och symbolisk, typ av uppväxtfilm. Svensk premiär.

FIEVRES_Screenshot_01

THE ARYANS – Årets modigaste film?

Mod är en kvalitet som man ibland brukar tillskriva filmare. Då handlar det ofta om att man berättar en ”modig historia” eller har ett ”modigt filmspråk”. Men Mo Asumang, regissören till The Aryans, är modig på ett helt annat sätt. Tillsammans med bara en kameraman står hon, ensam och rakryggad, och konfronterar högerextremister som vill utrota henne. Det riktigt kryper i kroppen av att se, men i slutändan står man där och är helt förundrad över denna fantastiskt starka kvinna. Svensk premiär.

MA_mit A.Stoll_by_S.Salonen

MAY ALLAH BLESS FRANCE – Andlighet, tonår, litteratur och hiphop

Det är inte för inte som Abd Al-Malik har kallats en av Frankrikes mest intressanta kulturpersonligheter. Kombinationen av litterär skärpa, djup samhällskritik och sufisk teologi har gjort honom till en av de mest spännande franskspråkiga poeterna  de senaste åren. Och nu lägger han till regi i sitt utbud, och gör det på ett häpnadsväckande stilsäkert sätt. Med ett fantastiskt svartvitt foto, ett komplext historieberättande och ett emotionellt djup i berättelsen om den egna uppväxten är det här en film ni inte vill missa.

may allah