Skolfilm

Dear Educators,

This year at CinemAfrica, we are proud to engage young people with a short film packet that focuses on African Science Fiction, Adventure and History for a cinematic experience that is both entertaining and educational. We invite you to book a free
screening with us for your students 13 years of age and over.

School Cinema will be screened twice daily at Zita theater starting Monday, March 17th through Friday, March 21st. We will have two additional screenings at Bio Rio theater on Monday, March 17th and Wednesday, March 19th.

For booking times and more information, please contact
Johan Palme at johan@cinemafrica.se/ 08-4116240.
For more details about the selected School Cinema films, please see below.
All films are subtitled in English unless otherwise stated.

We look forward to hosting students and youth!

CinemAfrica erbjuder lärare och elever möjlighet att se afrikansk film. Vi säljer samt hyr ut filmer till skolor över hela Sverige. Vi visar även skolfilm under våra festivaler och under turnén. Under festivalen i Stockholm har vi ca 15 st gratis skolvisningar med vanligtvis 3 olika filmer att välja på. CinemAfrica arbetar för att, med filmen som redskap, nyansera bilden av den afrikanska kontinenten och stimulera till debatt. Vår erfarenhet är att barn och ungdomar som tar del av film från den afrikanska kontinenten får en mer nyanserad bild av vad Afrika är, av andra och sig själva. Att diskutera filmen tillsammans med kamrater och lärare, ger dem en chans att upptäcka hur mycket som förenar barn och ungdomar världen över. Vi vill även genom våra filmer erbjuda svenska barn och ungdomar med afrikanskt ursprung bilder och berättelser som ökar deras möjlighet att ta tillvara sin dubbla kulturella tillhörighet.

Lärare är välkomna att boka plats åt sin/sina klasser vid skolfilmsvisningar.

Info &  bokning :

Johan@cinemafrica.se

+46 (0)8 – 4116240/45

Alla Nyheter

TILLGÄNGLIGA FILMER

 

Love film like we do?

Like us on Facebook