The L.A. Rebellion

The L.A. Rebellion försätter på Cinemateket

Cinemateket kommer att försätta med The L.A. Rebellion-temat i mars och visa följande filmer:

Emma Mae av Jamaa Fanaka | 1976 | 4 Mars | 16.00

Passing Through av Larry Clark | 1977 | 14 Mars | 18.00

Bless Their Little Hearts av Billy Woodberry | 1983 | 25 Mars | 18.00

Killer of Sheep + The Horse av Charles Burnett | 1978/1973 | 31 Mars | 18.00