Resurs 2

CinemAfrica Historia

1996 - 1997

Från idé till filmfestival – CinemAfrica skapas  En svensk filmvecka 1996 i Ouagadougou, Burkina Faso blev startskott för en festival med afrikansk film 1998 i Stockholm. Samarbete mellan svensk-afrikanska vänskaps- och kulturföreningar under Maria Cederquists ledning blev sedan CinemAfrica.

1998 - 2002

CinemAfricas debut med 9 filmer för 30 visningar 1998 höll CinemAfrica en Afrikansk film- & kulturfestival med nio filmer på biografen Zita och i Hallunda, Rinkeby och Skarpnäck. Dockteatergruppen OYO från Burkina Faso uppträdde med teater och musik för barn och ungdomar. 2 900 personer kom.

2002 - 2009

Festivalfilmer och skolvisningar ut i hela Sverige Festivalerna hölls vartannat år fram till 2009 med mindre evenemang under mellanåren, t ex 2003 med filmer från Afrikas horn. Seminarier kring filmteman drar publik. Skolvisningarna blir allt fler i Stockholm och äger rum i många städer i hela Sverige.

2009 - 2011

CinemAfricas gränsöverskridande samarbete via FESPACO Sandra Olivegren startade 2009 ett projekt om kunskapsutbyte mellan svensk och afrikansk filmindustri i samarbete med filmfestivalen FESPACO i Burkina Faso. Det blev bra samarbete med svenska partners och fortsatt utbyte med de afrikanska.

2011 - 2018

CinemAfrica på Turné CinemAfrica på Turné kunde tillsammans med FilmCentrum och stöd från Postkodslotteriets Kulturstiftelse efter filmfestivalen i Stockholm visa filmer för samtal och debatt i samarbete med andra festivaler, filmdagar och seminarier i Sverige.

2018 - 2023

CinemAfrica 20 år - brett perspektiv och engagerad publik 2018 fyllde CinemAfrica 20 år. Film och kultur används som kraftfulla verktyg i kampen mot rasism. Resultatet är en mångsidig och engagerad publik som är intresserad av afrikansk film. Med Covid-pandemin 2020-21 visades filmer digitalt.

CinemAfrica idag

25 år på en resa till Nordens främsta arena för afrikansk kvalitetsfilm Styrelseordförande Maureen Odora Hoppers 2023 firar CinemAfrica sitt 25-årsjubileum. CinemAfrica har som sin mission att ge röst åt afrikansk film och skapa utrymme för diskussioner om social rättvisa, jämställdhet och rättigheter genom seminarier, filmvisningar och workshops.

STORT TACK

STORT TACK till vår stora filmpublik i hela Sverige samt till alla våra bidragsgivare och anställda under dessa 25 år och till alla våra styrelseledamöter, volontärer samt föreningsmedlemmar som gjort att CinemAfrica fortfarande existerar efter 25 år och kan visa intressanta och bra filmer från Afrika och den afrikanska diasporan.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners