Resurs 2

After Migration: Calabria

Walé Oyéjidé, Jake Saner
2019 / Italien / 21 min / Italienska, Engelska
Svensk premiär

I Kalabrien i södra Italien berättar båtflyktingar om livet under och efter resan över havet, om hopp och framtid, om trauma och utsatthet. I bedövande vackra bilder som med magisk realism kläs in i historiska målningars dräkt skildras nya vardagar och nya möjligheter.

Watch film

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners