Resurs 2

Becoming Black

Ines Johnson-Spain
2020/ Kenya/ 91 min/ German

ENG

Ines Johnson-Spain is both the director and subject of this documentary. Ines, raised in East Berlin in the 1960s, is born with a darker complexion than that of the two white parents who raised her. For years her parents tell her that this is pure coincidence and in doing so hide a monumental secret from her.

Years before Ines is born, Sigrid, an East German woman and Ines’s mother, meets Lucien, a man from Togo part of a cohort of African men who have come to study in a nearby village. Although already married to Armin, Sigrid falls in love with Lucien and becomes pregnant with his child. The child is filmmaker Ines Johnson-Spain. In Becoming Black, Ines tracks both the layers and history of this denial through honest and intimate conversations with family and family friends and through a series of confessions that bring to the fore Ines’ painful and confusing childhood memories. Becoming Black also tracks this history from her Togolese family’s perspective while depicting her warm embrace by, and encounters, with them.


SV

Ines Johnson-Spain är både regissör och huvudperson i denna dokumentärfilm. Ines växte upp i Östberlin på 1960-talet och hon har en mörkare hudfärg än de två vita föräldrar som uppfostrade henne. I åratal berättade hennes föräldrar för henne att detta är en ren tillfällighet och dolde en enorm hemlighet för henne.

Flera år innan Ines föds träffar Sigrid, Ines östtyska mamma, Lucien, en man från Togo som ingår i en grupp afrikanska män som har kommit för att studera i en närliggande by. Trots att Sigrid redan är gift med Armin blir hon förälskad i Lucien och blir gravid med hans barn. Barnet är filmaren Ines Johnson-Spain. I Becoming Black upptäcker Ines många lager av förnekelse genom ärliga och intima samtal med familj och vänner till familjen. En rad bekännelser lyfter fram Ines smärtsamma och förvirrande barndomsminnen. Becoming Black berättar även utifrån Ines togolesiska familjs perspektiv och skildrar samtidigt hennes varma möten med dem.

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners