Resurs 2

Belia

Eman Hussein
2021 / Egypt / 10 min/ Arabic

ENG

Dance, street theatre, and environmental documentary film melt into a meticulously constructed viewing experience. In a car repair shop in Old Cairo, labor creates new possibilities of movement. A cross-genre short film that explores the relationship between documentary and dance film, Belia is based on experiential research by the dancers featured.

Over a whole year, filmmaker and dancer Eman Hussein worked with U’sta Amr, the headmaster and owner of an auto-body repair garage, in preparation for this film. Eman Hussein constructs a meditation on an apprenticeship through her dance and street theatre experience. The film is a visual poem on the culture of repair and recycling in the capital city with a population three times that of Sweden. Belia, named after the colloquial word for an apprentice in Cairene Arabic, is a testament to the vibrancy of contemporary arts in Egypt today. The film is a collaborative production between A MAAT for Contemporary Art Production and Cairo Contemporary Dance Center. The film has won several awards, notably an official selection in Ramallah Contemporary Dance Festival, in Palestine.


SV

Dans, gatuteater och miljödokumentärfilm smälter samman till en omsorgsfullt skapad upplevelse. I en bilverkstad i den gamla delen av Kairo skapar arbete möjligheter till andra slags kroppsrörelser. Belia är en genreöverskridande kortfilm som utforskar förhållandet mellan dokumentär- och dansfilm och bygger på erfarenhetsbaserad forskning av de medverkande dansarna.

Som förberedelse för denna film arbetade filmaren och dansaren Eman Hussein under ett helt år tillsammans med U’sta Amr, rektor och ägare av en bilverkstad. Eman Hussein konstruerar genom sin erfarenhet av dans och gatuteater en meditation om att vara lärling. Filmen är en visuell dikt om reparations- och återvinningskulturen i huvudstaden med en befolkning som är tre gånger större än Sveriges. Belia, som är uppkallad efter det vardagliga ordet för lärling på kairo-arabiska, är en skildring av den levande samtidskonsten i dagens Egypten. Filmen är en samarbetsproduktion mellan MAAT for Contemporary Art Production och Cairo Contemporary Dance Center. Filmen har vunnit flera priser och är bland annat officiellt utvald till Ramallah Contemporary Dance Festival i Palestina.

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners