Resurs 2

BMB (Black, Muslim and Bi)

Heidi (Jade) Ramírez
2021 / Spain / 7 mins/ English, Wolof, Spanish, French, Arabic

ENG

BMB stands for Black, Muslim, and Bi – three identities that director Dafne C. explores in this personal, experimental short film. The film is a compilation of four poems by Dafne C. that move from their struggle against prejudice to self-acceptance and emancipation.


SV

BMB står för Black, Muslim och Bi – tre identiteter som regissören Dafne C. utforskar i denna personliga, experimentella kortfilm. Filmen är ett samlingsverk med fyra dikter av Dafne C. som rör sig från hens kamp mot fördomar till självacceptans och frigörelse.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners