Resurs 2

Daughters Of

Shantrelle Lewis
2020 / USA / 64 min / Engelska
Svensk premiär

Ända sen historiens begynnelse har svarta kvinnor sått frön av överlevnad, omhändertagande och välbefinnande för sina döttrar. Under den transatlantiska slavhandeln nedärvdes kunskaper och strategier för överlevnad vidare från generation till generation. Idag ropar vi och säger våra mödrars, deras mödrars och mormödrars namn inför dem och återtar och firar vår historia och berättar för världen vilkas Döttrar vi är.

Watch film

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners