Resurs 2

Delphine’s Prayers

Rosine Mbakam
2021/ Kamerun/ 90 min/ French

ENG

Rosine Mbakam’s camera focuses steadily on Delphine and becomes her confidant as she recounts the story of her life. At 30 years old, Delphine has a lifetime of stories to tell. She colourfully recounts her inner turmoil and unflinchingly describes her many experiences with loss, gender-based violence in Cameroon and the hardship borne of her pursuit of a better life in Europe. Interjected between the series of confessions are the sounds of doorbells and the voices of children, which remind us that Delphine, even with her difficult and complex past, takes part in the mundaneness of daily life. With Delphine’s Prayers, director Mbakam continues to provide the space for African women to exist and speak on their own terms. As with Mbakam’s previous film Chez Jolie Coiffure (2019), what emerges in Delphine’s Prayers is an African woman who is of a complex and colourful composition, even as she navigates daily structural violence.


SV

Rosine Mbakams kamera fokuserar på Delphine som blir förtrogen med den när hon berättar om sitt liv. Vid 30 års ålder har Delphine redan en livstid av historier. Hon berättar färgstarkt om sin inre oro och beskriver öppet sina många erfarenheter av förlust, könsrelaterat våld i Kamerun och de svårigheter som följer av hennes strävan efter ett bättre liv i Europa. Mellan dessa bekännelser finns dörrklockor och barnröster som påminner oss om att Delphine, trots sitt besvärliga och komplexa förflutna, lever ett vanligt liv. Med Delphine’s Prayers fortsätter regissören Mbakam att ge afrikanska kvinnor utrymme att finnas och tala på sina egna villkor. Precis som i Mbakams tidigare film Chez Jolie Coiffure (2019) är det som framträder i Delphine’s Prayers en afrikansk kvinna som är mångsidig och färgstark, även när hon navigerar i det dagliga strukturella våldet.

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners