Resurs 2

For Personal Reasons

Madubuko Diakité
1972 / USA / 27 mins / English

ENG

Focusing on the civil rights movement in Harlem, New York, For Personal Reasons was inspired by the Black Panthers and Malcolm X. The film won an Honorable Mention at the Grenoble Film Festival in 1973 but has not been screened since. Together with The Invisible People, we are screening the film to spotlight Diakité’s important but often forgotten work.

Madubuko Diakité is a Human Rights lawyer, writer, and documentary filmmaker born in 1940. In 1968, he moved from the USA to Sweden to study filmmaking and pursue a Ph.D. In 1992, he earned a Licentiate in Law at Lund University. Since then, he has researched Human Rights at the Raoul Wallenberg Institute in Lund and has been active in anti-discrimination organizations in Sweden. He has published articles on film and human rights law for several international publications and has headed several projects on the rights of people of African descent.


SV

Med fokus på medborgarrättsrörelsen i Harlem, New York, inspirerades For Personal Reasons av Black Panthers och Malcolm X. Filmen fick ett hedersomnämnande vid filmfestivalen i Grenoble 1973 men har inte visats sedan dess. Tillsammans med Det osynliga folket visar vi filmen för att belysa Diakités betydelsefulla men ofta bortglömda arbete.

Madubuko Diakité är en människorättsadvokat, författare och dokumentärfilmare född 1940. År 1968 flyttade han från USA till Sverige för att studera filmskapande och doktorera. 1992 tog han en licentiatexamen i juridik vid Lunds universitet. Sedan dess har han forskat om mänskliga rättigheter vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund och varit aktiv i antidiskrimineringsorganisationer i Sverige. Han har publicerat många artiklar om film och mänskliga rättigheter internationellt och har lett flera projekt om rättigheter för personer med afrikansk härkomst.

19 March at Zita Folkets Bio
KL:16:00 (I Am Somebody + For Personal Reasons)

Buy Ticket

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners