Resurs 2

Her Name In My Mouth

Regi : Onyeka Igwe
Land : UK/Nigeria
Längd : 6 min
Språk : Engelska
År : 2017

Watch film

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners