Resurs 2

Here / Not Here

Bim Ajadi
2020 / UK / 29 mins / English / Sign language (British-English)

With hip hop, football and sign language this film illustrates the relationship between the council and those who live on the estates. The film also introduces audiences to Visual Vernacular which Bim Ajadi defines as a choreographic and poetic form of sign dance.

The story is set in an abandoned building that three groups have been led to think of as being their own. The culprit that has pitted these youths against one another is the Council. Council housing or estates are British public housing built by local authorities between 1920-1980s offering affordable sanitary housing with amenities like schools and shops in each complex. This social housing scheme came to a halt in the Thatcher years. In Here / Not Here the Council Representative’s false promises leave these youth with no other alternative than to navigate conflict using multiple means of expression. Will they find a way to share a space in a city that is systematically pushing them out? Here/Not Here was written by Jonzi D, Artistic Director of Breakin’ Convention, UK, and created in collaboration with the deaf and hearing cast of the film.


SV

Med hiphop, fotboll och teckenspråk illustrerar filmen förhållandet mellan kommunen och de som bor i dess bostadsområden. Filmen introducerar också publiken till ”Visual Vernacular” som Bim Ajadi definierar som en koreografisk och poetisk teckendans.

Handlingen utspelar sig i en övergiven byggnad som tre olika ungdomsgrupper tävlar om att betrakta som sin egen. Den skyldige som har ställt ungdomarna mot varandra är den kommunala styrelsen. Kommunalägda hus, ‘Council Estates’, är brittiska bostäder som byggdes av lokala myndigheter mellan 1920-1980-talet och som ska erbjuda sanitära bostäder till överkomliga priser med bekvämligheter som skolor och affärer i varje komplex. Detta sociala bostadssystem upphörde under Thatcher-åren. I Here / Not Here lämnar Kommunfullmäktiges representanter falska löften och dessa ungdomar har inget annat alternativ än att navigera i konflikten med hjälp av olika uttrycksmedel. Kommer de att hitta ett sätt att dela ett utrymme i en stad som systematiskt tränger ut dem? Manuset till Here / Not Here skrevs av Jonzi D, konstnärlig ledare för Breakin’ Convention, Storbritannien och filmen skapades i samarbete med döva och hörande skådespelare.

 

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners