Resurs 2

I am Afraid to Forget Your Face

Sameh Alaa
2020 / Egypt / France / Qatar / Belgium / 15 mins/ Arabic

Adam is a young man who wants to say his final goodbye to the girl he loves. However, in order to be able to attend her wake and pay his respects before she is laid to rest, he needs to hide his real identity and pretend to be someone he is not. 


SV

Adam är en ung man som vill ta ett sista farväl av tjejen han älskar. Men för att kunna delta i hennes likvaka och visa sin respekt innan hon läggs till den sista vilan måste han dölja sin verkliga identitet och låtsas vara någon han inte är.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners