Resurs 2

I am Samuel

Peter Murimi
2020/ Kenya / 69 min/ Swahili, English

ENG

Samuel grows up in a traditional and religious family in rural Kenya. His future is already mapped out. Samuel’s father, a pastor in the local church, has already finished building a house for him, just waiting for Samuel to meet his future wife and move in to start a family. But Samuel wants something else.

Samuel is moving to Nairobi to live a different life. There he meets the love of his life, Alex, and finds a home in Nairobi’s LGBT community. But being true to yourself and living as a gay man is anything but easy in Kenya and involves huge risks. Alex tries to reconcile his two life situations – as a gay man in Nairobi and as the son his family expects him to be.

Director Peter Murimi has followed Samuel for five years, which makes an intimate and close portrait of him. I Am Samuel is a film about living as a gay man in Kenya, where the risk of being subjected to severe violence is present at any time. The film also depicts heteronormative and masculine expectations that exist between a father and a son. However, it is also a film about the power and love of belonging to a community and being able to choose your own life.

 

Note: Contains violent scenes (hate crime)


SV

Samuel växer upp på Kenyas landsbygd i en traditionsbunden och religiös familj. Hans framtid är utstakad. Samuels pappa, som är pastor i den lokala kyrkan, har redan byggt klart ett hus till honom som bara står väntar på att Samuel ska träffa sin blivande fru och flytta in för att bilda familj. Men Samuel vill något annat.

Samuel flyttar till Nairobi för att leva ett annat liv. Där träffar han sin stora kärlek Alex och hittar hem i Nairobis HBTQ-community. Men att vara sann mot sig själv och leva som homosexuell är allt annat än lätt i Kenya och innebär stora risker. Alex försöker förena sina båda liv – som homosexuell i Nairobi och som den son hans familj förväntar sig.

Regissören Peter Murimi har följt Samuel i fem år vilket skapar ett intimt och nära porträtt. I Am Samuel är en film om att leva som homosexuell i Kenya, där risken att utsättas för grovt våld hela tiden är närvarande. Filmen skildrar också heteronormen och de maskulina förväntningar som finns mellan en far och en son. Men det är också en film om styrkan och kärleken i att få tillhöra ett community och att få välja sitt eget liv.

Obs: Innehåller våldsamma scener (hatbrott)

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners