Resurs 2

Jordbundna (Earthbound)

Baker Karim
2021 / Sverige / 9 mins/ Swedish

The year is 2121 and mankind has destroyed the planet, making it mostly uninhabitable. Some have been chosen to join the Arch, a ship built to leave the Earth. Max is not among them but is still determined to get on the ship. When he does not succeed he encounters a group of people that show him an Earth that he, and those who left on the Ark, thought was no longer possible.


SV

Året är 2121 och mänskligheten har förstört planeten och gjort den i stort sett obeboelig. Några har valts ut för att följa med ”the Arch”, ett skepp som byggts för att lämna jorden. Max är inte en av dem men är ändå fast besluten att ta sig ombord. Han lyckas inte och möter istället en grupp människor som visar honom ett liv på jorden, som han och de som åkt iväg med skeppet, inte längre trodde var möjligt.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners