Resurs 2

Misfit

Regissören kallar sin film “visuell poesi” och det är svårt att säga emot: I dikt, i landskapsbilder, i mimares handrörelser och i teatersminkets alla möjligheter skildras upplevelsen av att vara albino, vara annorlunda, och att finna styrka i utanförskapet.

Regi : Karanja Ng’endo
Land : Kenya
Längd : 5 min
Språk : Swahili och engelska med engelsk text
År : 2018

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners