Resurs 2

My culture, my music

Dekolonisera musiken i rötterna

Fanney Tsimong
2019 / Sydafrika / 49 min / Engelska, Zulu, Xhosa
Svensk premiär

I Sydafrika är stora delar av musikindustrin och den kommersiella radion fokuserad på musik på engelska. Men samtidigt finns stora grupper artister, både äldre och i nya generationer, som utmanar de grundläggande premisserna i hur musik ska skapas. Om man nu ska dekolonisera Sydafrika på riktigt, är det inte dags att återknyta till sina rötter och skaka om det som återstår av den koloniala ordning som fortfarande genomsyrar det sydafrikanska samhället? Finns det inte något stort att vinna i att hitta tillbaka till de traditioner som den europeiska invasionen försökt sudda ut, och ta in dem i sin musik?

Fanney Tsimongs dokumentär My Culture, My Music tar formen av en kraftfull partsinlaga för att föra in traditioner och afrikanska språk i musiken, vare sig det rör sig om jazz, pop, folkmusik eller uttryckliga experiment. Vad finns det för makt i att hitta tillbaka till en tid innan kristendomen? Kan en annan slags musik läka såren som kolonialismen har åstadkommit? Genom intervjuer med en rad musiker i olika generationer, och långa stycken utmanande musik, ställer filmskaparen upp ett övertygande argument för hur en annan väg är möjlig.

Watch film

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners