Resurs 2

Nha Mila

Denise Fernandez
2020 / Cape Verde / 19 mins / Portuguese, Creole

ENG

Nha Mila, “dear Mila” in Cape Verdean Creole, opens with an encounter at Lisbon airport between two women that draws out a seemingly forgotten past. This short film flows like a meandering memory capturing portraits of women from another place who speak of another time. Salome is breaking her 14 year forced exile to see her dying brother. The journey revives thoughts of a painful past. Migration and a Europe that erases characteristics of Island life are themes that the filmmaker weaves into the fabric of the film. Salome’s voice-over narration complements montages of images that play in her mind as well as before our eyes on screen. This is a film for those in the diaspora who experience longing. Fernandez cites the purgatory of long stopovers for travelers heading to the Cape Verde islands as inspiration for her film.


SV

Nha Mila, “kära Mila” på kapverdisk kreol, inleds med ett möte på Lissabons flygplats mellan två kvinnor som tar fram ett till synes glömt förflutet. Denna kortfilm rör sig som ett slingrande minne framåt och fångar porträtt av kvinnor från en annan plats som talar om en annan tid. Salome bryter sin 14-åriga påtvingade exil för att besöka sin döende bror. Resan väcker tankar om ett smärtsamt förflutet till liv. Migrationen och ett Europa som raderar ut öns utmärkande egenskaper är teman som filmskaparen Denise Fernandez väver in i filmen. Salomes berättarröst kompletterar bild montaget av det som spelas upp både i hennes huvud och framför våra ögon på skärmen. Det här är en film för dem i diasporan som känner längtan. Fernandez inspiration är det hon kallar skärseld; långa mellanlandningar innebär för resenärer som är på väg till Kap Verde-öarna.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners