Resurs 2

Number 10

Florence Bamba
2020 / France / 14 mins/ French

ENG

Awa is a young french girl originally from Senegal. She’s a law student who practices soccer regularly with her neighbor friends. But her passion is not at everyone’s taste.


SV

Awa är en ung fransk tjej som ursprungligen kommer från Senegal. Hon studerar juridik och tränar regelbundet fotboll med sina grannar. Men hennes stora passion faller inte alla i smaken.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners