Resurs 2

Ouvertures

The Living and The Dead Ensemble
2020/ Haiti /132 min/ French, Haitian

ENG

In Ouvertures, a hybrid film, the Haitian revolutionary Toussaint Louverture is brought back to life in more ways than one. First by a Haitian researcher in France, who does so by scaling French archives and the frozen and snowy landscape of the Jura mountains. And secondly by a group of actors in Haiti rehearsing scenes from Monsieur Toussaint, a play written by Édouard Glissant. The actors perform a version of the play that they translated from French to Creole. The play recounts the last days of the life of Louverture dying in exile in a prison cell in the Jura in 1803, where he is visited, on his deathbed, by ghosts from the pantheon of Haitian history. The actors are deeply affected by the play in a myriad of ways, and we witness them preparing for a different kind of exile involving the dead and the living.


SV

I hybridfilmen Ouvertures väcks den haitiska revolutionären Toussaint L’Ouverture till liv på ett flertal sätt. Först av en haitisk forskare i Frankrike, som tar sig igenom franska arkiv och det frusna och snöiga landskapet i Jurabergen, och sedan av en grupp skådespelare i Haiti. De repeterar scener ur Monsieur Toussaint, en pjäs skriven av Édouard Glissant, och framför en version av pjäsen som de översatt från franska till kreolska. Pjäsen skildrar de sista dagarna i L’Ouvertures liv. Han avlider i exil i en fängelsecell i Jura 1803, där han på sin dödsbädd besöks av spöken från den haitiska historiens panteon. Skådespelarna påverkas djupt av pjäsen på många olika sätt, och vi får se dem förbereda sig för en annan sorts exil som involverar både de döda och de levande.

 

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners