Resurs 2

Peau de Chagrin / Bleu de Nuit

Baloji
2019 / DRK, Belgien / 10 min / Lingala, Franska
Svensk premiär

Musikvideon återvänder till sina rötter som experimentfilm! I Balojis egensinniga idévärld flyter föremål, olika slags masker, naturens plastbeklädda kulissverk och traditionella praktiker in i varandra, i en färgsprakande explosion av visuella uttryck och symboler.

Watch film

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners