Resurs 2

Softie

Sam Soko
2020/ Kenya / 96 min/ English

Boniface “Softie” Mwangi is a photojournalist and political activist who decides to run for office in a regional Kenyan election. With the support of his wife Njeri and a group of people who believe in him, Softie starts a clean and optimistic political campaign against strong corrupt opponents. However, he realizes that the campaign is going to be harder than he anticipated when he and his family members are threatened. Should he continue fighting for a healthy democracy in his country? Or should he give up and put his family first? These are some of the questions at the heart of this documentary.

Directed by Sam Soko, Softie is an inspiring documentary that chronicles the journey of an idealistic young man who is trying to balance his duties as a citizen, but also as a husband and father.

Content advisory: Includes graphic violence


SV

Boniface “Softie” Mwangi är en fotojournalist och politisk aktivist som bestämmer sig för att ställa upp i ett regionalt val i Kenya. Med stöd av sin fru Njeri och en grupp människor som tror på honom startar Softie en optimistisk politisk kampanj mot starka korrupta motståndare. Han inser dock att kampanjen kommer att bli svårare än han räknat med när han och hans familjemedlemmar hotas. Ska han fortsätta kämpa för en sund demokrati i sitt land? Eller ska han ge upp och låta familjen gå före? Dessa är några av de frågor som står i centrum för den här dokumentären. Softie, som regisserats av Sam Soko, är en inspirerande film som berättar om en idealistisk ung man som balanserar sina plikter som medborgare, make och far.

IObs: Innehåller våldsamma scener

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners