Resurs 2

Spit On The Broom

Madeleine Hunt Ehrlich
2019 / USA / 12 min / Engelska
Svensk premiär

I över 150 år har den hemliga organisationen United Order of Tents existerat bland svarta kvinnor i USA. För att inte avslöja dess hemligheter är Madeleine Hunt-Ehrlichs film om den uppbygd av tvetydiga symboler, märkliga koreografier och brottstycken ur historiska dokument.

Watch film

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners