Resurs 2

Sylwan

Salad Hilowle
2021/ Sverige/ 15min

Acclaimed artist Salad Hilowle reimagines the life of George Sylvan a.k.a. Joe Sylvain, the first Black actor in Swedish cinema who, among other things, played Starke Adolf in a film version of Astrid Lindgren’s Pippi Långstrump (Pippi Longstocking) and was the partner of Ester “Miss Arona” Nygren – the “strongest lady in Europe.” Swedish premiere!

 

 

19 March at Zita Folkets Bio KL:20:15
(Sylwan, America + Remembrance: A Portrait Study + Looking for Langston)

Buy Ticket

20 March at Zita Folkets Bio KL:18:00
(Sylwan, America + Remembrance: A Portrait Study + Looking for Langston)

Buy Ticket

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners