Resurs 2

The Colonel’s Stray Dogs

Khalid Shamis
2021/ Libya/UK / 73 min/ English

ENG

For over 40 years, Ashur Shamis was Muammar Gadaffi’s enemy number one in exile, with a one-million dollar bounty on his head. He is also the father of Khalid Shamis, a filmmaker who for almost all his life did not know about his father’s political activities. Now, he is trying to understand his father’s journey as a “freedom fighter” by asking him about his past, his relationship to his homeland and his dreams for Libya. While going through his father’s personal archives in the family home in London, Khalid hears about underground military operations and other dramatic events that Ashur was in some way or another part of.

The Colonel’s Stray Dogs is at the same time a very political and personal documentary. It is a very interesting testimony about those who fought Gaddafi in exile for many decades. It also gives insight into the current political situation in Libya, where many of the dictator’s first generation of opponents are struggling to find a place.


SV

I över 40 år var Ashur Shamis Muammar Gaddafis fiende nummer ett i exil, med en miljon dollar i pris på sitt huvud. Han är också far till Khalid Shamis, en filmskapare som nästan hela sitt liv var ovetande om sin fars politiska verksamhet. Nu vill Shamis förstå faderns resa som “frihetskämpe” och frågar honom om hans förflutna, hans förhållande till sitt hemland och hans drömmar för Libyen. När Khalid går igenom sin fars personliga arkiv i familjens hem i London får han kännedom om underjordiska militära operationer och andra dramatiska händelser som Ashur på ett eller annat sätt var en del av. The Colonel’s Stray Dogs är på samma gång en mycket politisk och personlig dokumentärfilm och är ett är ett oerhört intressant vittnesmål om dem som kämpade mot Gaddafi i exil under många decennier. Filmen ger också en inblick i den nuvarande politiska situationen i Libyen, där många av diktatorns första generation av motståndare kämpar för att hitta en plats.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners