Resurs 2

The Door of Return

Anna Zhukovets, Kokutekeleza Musebeni
2021 / Germany / 30 mins / German

ENG

Back to the Future, this 30-minutes short is described by the filmmakers as “an Afro-futuristic documentary”. Two black women with natural hair and minimalistic white gowns watch an interactive screen, it is the year 2440 and their place of residence is Saturn. The younger of the two is to undergo an initiation. This takes us back to the present in a Germany of racist debate in the public sphere. Written and Directed by Kokutekeleza Musebeni and Anna Zhukovets.


SV

Denna 30 minuter långa kortfilm beskrivs av filmskaparna som “en afrofuturistisk dokumentärfilm”. Två svarta kvinnor med naturligt hår och minimalistiska vita dräkter tittar på en interaktiv skärm. Det är år 2440 och de lever på Saturnus. Den yngre av de två ska genomgå en initiationsrit. Detta för oss tillbaka till nutid i ett Tyskland där rasistiska debatter i det offentliga rummet pågår. The Door of Return är skriven och regisserad av Kokutekeleza Musebeni och Anna Zhukovets.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners