Resurs 2

The Letter

Maia Lekow, Christopher King
2019/ Kenya / 81 min/ Swahili

ENG

One day, 95-year-old Margaret receives a letter. The letter accuses her of being a witch. Her life is threatened and she is asked to leave her home village in Kenya. The family is torn apart. Despite the death threats, Margaret refuses to move and to give up her farm.

Karisa, Margaret’s grandson, is worried and afraid of what might happen to his grandmother. He decides to leave Mombasa and goes back to his home village to find out what actually is happening. Karisa becomes our guide in this terrifying but indeed watch worthy film by Maia Lekow and Christopher King. Lekow, who is the front figure of the band Maia & The Big Sky, also wrote the emotionally moving score, along with the composer Ken Myhr.


SV

En dag får 95-åriga Margaret ett brev. I brevet anklagas hon för att hålla på med häxkonster. Hon blir hotad till livet och uppmanad att lämna sin hemby i Kenya. Familjen splittras. Men trots dödshot vägrar Margaret att flytta och lämna sitt jordbruk.

Karisa är barnbarn till Margaret och han är orolig och rädd för vad som kan komma att hända sin farmor. Han lämnar Mombasa i Kenya och åker till sin hemby för att ta reda på vad som egentligen pågår. Han blir vår vägledare i denna skrämmande men otroligt sevärda film av Maia Lekow och Christopher King. Lekow, som är frontfigur i bandet Maia & The Big Sky, har tillsammans med kompositören Ken Myhr även skrivit den gripande filmmusiken.

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners