Resurs 2

Wax Print: 1 Fabric, 4 Continents, 200 Years Of History

Vaxtygets månghundraåriga historia

Aiwan Obinyan
2018 / Nigeria, Storbritannien / 98 min/ Engelska
Svensk premiär

Få symboler för det afrikanska har så stark laddning som vaxtyget, från de individuella mönstrens enskilda betydelser till att vara en panafrikansk identitetspolitisk markör för unga svarta personer i diasporan. Men samtidigt har tyget en historia som inte går att separera från kolonialismens – ett tyg från början tryckt i Holland, på slavplockad amerikansk bomull, baserat på batiktekniker som approprierats från holländska kolonier i Indonesien, sålt av brittiska handelsmän till Afrika som en del i den koloniala handelskedjan. Och även om många afrikanska länder nu själva producerar vaxtyger finns nykoloniala mönster med även idag – inte minst i den internationella handeln med förfalskade vaxtyger från kapitalstarka länder i östasien som konkurrerar ut den lokala produktionen.

Filmskaparen Aiwan Obinyan är även kompositör och modedesigner och har själv använt vaxtyger i sina kollektioner. I Wax Print följer hon tygets 200-åriga historia över fyra kontinenter och fångar alla dess komplexiteter och tvetydigheter, och frågar sig hur det kommer sig att det betytt så mycket för så många.

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners