Resurs 2

What Did You Dream?

Karabo Lediga
2019 / South Africa / 19 mins/ Tswana

ENG

It’s 1990 in South Africa and Boipelo and her cousins are spending the summer holidays at their grandmother’s four-roomed house in Atteridgeville, a township in Pretoria. Dreams are an important part of her grandmother’s household: she deciphers dreams in order to play the local Chinese lottery called Mochaena/Fahfee. When Boipelo is the only one who is unable to remember her dreams and thus is unable to help her grandmother win the lottery, she begins to feel a sense of unbelonging. The feeling is exacerbated by the fact that she will soon be attending a multiracial school, unlike her cousins. In the backdrop of this moment in Boipelo’s life is her grandfather’s illness and a country in the turmoil of change. To attend to her feelings of unbelonging Boipelo devises a plan that would see her remember her dreams again and, thus, restore a sense of belonging.


SV

Det är 1990 i Sydafrika och Boipelo och hennes kusiner tillbringar sommaren i sin mormors fyrarumshus i Atteridgeville, ett distrikt i Pretoria. Drömmar är en viktig del av hennes mormors arbete i hemmet. Hon tyder drömmar för att kunna spela på det lokala kinesiska lotteriet som kallas Mochaena/Fahfee. När Boipelo är den enda som inte kan minnas sina drömmar och därmed inte kan hjälpa sin mormor att vinna lotteriet, börjar hon känna en känsla av att inte höra hemma. Känslan förvärras av det faktum att hon snart kommer att börja i en blandad skola, till skillnad från hennes kusiner. I bakgrunden, av denna tidpunkt i Boipelos liv, finns hennes farfars sjukdom och ett land som befinner sig i förändringens kaos. För att hantera sina känslor av att inte höra hemma utarbetar Boipelo en plan för att komma ihåg sina drömmar igen och på så sätt återupprätta en känsla av tillhörighet.

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners