Resurs 2

You Will Die At 20

Hopp för en pojkes öde, och ett lands

Amjad Abu Alala
2019 / Sudan / 101 mins / Arabiska / Stockholm Premiär

Den sudanesiske pojken Muzamil lever med ett öde hängande över sig ända sen födseln–enreligiös ledare i byn har deklarerat att han är förutbestämd att dö vid 20 års ålder. Tillsammansmed sin mamma och hela samhället sörjer har i förväg sin framtida död, och förbereder sig fördet oundvikliga samtidigt som han försöker få ut så mycket av livet han kan under den tid hanhar kvar. Men så lär han känna en gammal filmmaskinist som slagit sig ner i byn för kärlekensskull, och får upp ögonen för en värld utanför där helt andra villkor råder, en värld där kanskehan själv kan vara den som beslutar över sin framtid.Amjad Abu Alalas debutfilm är Sudans mest populära långfilm på många år, en makalösberättelse som befinner sig på en skarp knivsegg i gränslandetmellan drömsk myt och rårealism. Med en fantastisk fingertoppskänsla för allt vad filmmediets visuella uttryckssätt kanerbjuda är det en film som berör och förtrollar. Och samtidigt finns en stark politisk parallell iMuzamils uppvaknande, en metafor för hur hela Sudans samhälle upptäcker möjligheter sedanrevolutionen äntligen brutit upp dörrarna efter årtionden av diktaturens mörker.

Watch film

Trailer

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners