Resurs 2

Fooevents calendar test

[fooevents_calendar defaultView=”listYear” timeFormat=”H.mm” include_cat=”films”]

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners