Resurs 2

Skolbio

Äntligen är vi på CinemAfrica tillbaka med skolbio! 

I syfte att främja den demokratiska läran satsar vi på CinemAfrica på skolbio med representation. Vi förstår vikten av att visa mångkulturell film med olika bakgrunder för att främja den empatiska läran. 

Cinemafricas skolbio erbjuder visningar av handplockade filmer med koppling till den afrikanska kontinenten och diasporan.  CinemAfrica är idag den största plattformen för afrikanska och diaspora filmer i Skandinavien. Det är en unik plattform som arbetar för förändring av attityder i samhället om den afrikanska kontinenten såväl som den afrikanska diasporan i Sverige. Vi arbetar även mer specifikt inom själva filmsektorn för att bredda och inkludera fler röster och perspektiv. Genom att inkludera filmer och berättelser från den afrikanska diasporan har plattformen växt till en panafrikansk festival. Urvalet av filmer görs noggrant och vi lägger vikt vid kvalité av urvalen. Och vi jobbar aktivt för att nå en mer jämställd könsfördelning av producenter och regissörer av filmer som vi väljer att visa. 

I samband med filmvisningen erbjuds även handledning guider som stöttar i att föra en dialog i klassrummet efter filmen för att främja en fördjupad förståelse. 

Genom att ge klasserna utrymme att vädra sina åsikter hoppas vi kunna väcka nyfikenhet, insikt och inspiration. Utöver det organiserar Cinemafrica workshops för hur man kan samtala kring tyngre teman med en ung publik. 

Det övergripande målet är öka distributionen och spridningen av filmer från den afrikanska kontinenten i Sverige och fördjupa barns och ungdomars kunskaper om den afrikanska kontinenten. Där besitter vi kunskaper och kompetenser om den afrikanska kontinentens diverse kulturer och folk och arbetar för att skapa samförstånd, synergier och kulturella utbyten. 

För frågor kontakta soliana@cinemafrica.se

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners