Resurs 2

Om CinemAfrica

CinemAfrica Filmfestival i Stockholm startade 1998 och är idag Nordens största festival för afrikansk kvalitetsfilm. Till festivalen bjuder vi in aktuella filmskapare och debattörer för att medverka i seminarier och samtal kring de filmer vi visar.

CinemAfrica är en ideell förening som arbetar med att sprida kvalitetsfilm från den afrikanska kontinenten och diasporan i Sverige. Vi visar spelfilmer, kortfilmer och dokumentärer gjorda av filmskapare med afrikanskt ursprung och fungerar som en plattform och forum för afrikansk film i Sverige. Vi arbetar för att öka utbudet av afrikansk film på biografer, festivaler, samt tv. Genom att visa film från Afrika arbetar vi för att komplettera det svenska kulturutbudet och uppdatera bilden av Afrika.


Styrelsemedlemmar

Ordförande
Maureen Hoppers

Vice ordförande
Nabil Belkacem 

Kassör
Janet Temitope Adenola 

Ledamöter
Dolph Christopher Aimuamwosa 
Andrea Davis Kronlund 
Sauda Luzze
Yamou Sosseh
Jordanos Kiflemariam
Petra Kuraisa
Katarina Af Klintberg

Kontakt
maureen@cinemafrica.se
Nabil@cinemafrica.se


Personal

Mam Foon  
Verksamhetsledare
mam@cinemafrica.se 

Soban Moallim 
Kommunikationsansvarig
soban@cinemafrica.se

Leila-Karin Österlind 
Verksamhetsutvecklare
leila@cinemafrica.se

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners