Resurs 2

Skolbio

Äntligen är vi på CinemAfrica tillbaka med skolbio! 

I syfte att främja den demokratiska läran satsar vi på CinemAfrica på skolbio med representation. Vi förstår vikten av att visa mångkulturell film med olika bakgrunder för att främja den empatiska läran. 

Cinemafricas skolbio erbjuder visningar av handplockade filmer med koppling till den afrikanska kontinenten och diasporan. I samband med filmvisningen erbjuds även handledningsguider som stöttar i att föra en dialog i klassrummet efter filmen för att främja en fördjupad förståelse. 

Genom att ge klasserna utrymma att vädra sina åsikter hoppas vi kunna väcka nyfikenhet, insikt och inspiration. Utöver det organiserar Cinemafrica workshops för hur man kan samtala kring tyngre teman med en ung publik med stor mångfald. 

För frågor kontakta leila@cinemafrica.se

Med stöd av

ForumCiv

Denna produktion har finansierats av SIDA genom ForumCiv. SIDA/ForumCiv delar inte nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande producentens.

Region Stockholm

Stockholms Stad

Samarbetspartners